Naše služby

Pri predaji

  • prezentujeme ponuku a vykonávame obhliadky nehnuteľností so záujemcami
  • zabezpečíme list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy ak je potrebná zo Správy katastra nehnuteľností na naše náklady
  • zabezpečíme vyhotovenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností
  • pri uzatvorení výhradného sprostredkovania hradíme poplatky za overenie podpisov na kúpnych zmluvách a správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, po dohode správny poplatok za urýchlené konanie o vklade do katastra nehnuteľností

 

Pri kúpe

  • aktívne vyhľadávame vhodnú nehnuteľnosť pre Vás
  • preveríme právny stav a nezávadnosť vlastníckych vzťahov
  • zabezpečíme list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy ak je potrebná zo Správy katastra nehnuteľností na naše náklady
  • vzabezpečíme vyhotovenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností
  • pri uzatvorení výhradného sprostredkovania hradíme poplatky za overenie podpisov na kúpnych zmluvách a správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, po dohode správny poplatok za urýchlené konanie o vklade do katastra nehnuteľností

Počet inzerátov je: 29


Logo realitné kancelárie Q-real